máj 15

A legutóbbi vezetőségi ülésen, a gyülekezet vezetői döntést hoztak a szeptemberi indulással kapcsolatban.
Az épület késznek látszik, ám az engedélyek megszerzéséig még sok teendő hátra van, némelyik igencsak költséges. 80%, hogy minden készen lesz, ám bármilyen kevés is az a 20% esély arra, hogy mégsem, nagyon sok, ha arról van szó, hogy gyerekek óvoda nélkül maradhatnak. Éppen ezért azt tanácsoljuk, hogy ne elsősorban jelentkezzenek hozzánk a családok, hanem legyen minden gyereknek máshol helye. A honlapon nyomon tudják követni az óvoda eseményeit, és amint megkaptuk az engedélyeket, azonnal szólunk. Ha akkor is úgy döntenek, hogy a mi óvodánkba szeretnék íratni gyermeküket, nagyon örülünk, és szeretettel várjuk szeptemberben, ha a bizonytalanság miatt inkább már a másik intézménybe íratják be, azt is megértjük.
A működési engedély kérelmet a fenntarónk ma aláírta, úgyhogy 1-2 napon belül már a jegyző asszony kezében lesz.
A működési engedély beadása nagy mérföldkő, ami okot ad arra, hogy megálljunk, visszanézzünk az eddig megtett útra. Különösen hálás vagyok azokért az emberekért, akiket az óvoda kapcsán ismerhettem meg, és akik segítettek, akár konkrét tanáccsal, akár bíztatással. Többször előfordult, hogy nehéz volt felhívnom valakit, mert ”úgy hallottam”, hogy ”ő nem támogatja” az effajta kezdemélyezéseket. Szinte csak jó tapasztalatom volt e tenkintetben. Az állítólagos ellenségekből lettek a legjobb szövetségesek, ami még inkább lerombolta bennem az előítéleteimet. Az Isten meglepő utakat választott, semmiképpen nem olyanokat, amikre az év elején én gondoltam.

”Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr!”

Ézsaiás 55:8

A működési engedély felfüggesztését fogjuk kérni, addig, amíg az épület használatbavételi engedélyét megkapjuk. Ahhoz viszont még sok pénz és munka, főleg utánajárás szükséges. Nagy reménységre ad okot, hogy egy újabb ”szakember”, Zsolt vette kézbe bizonyos területeit az engedélyek beszerzésének. Hajrá!

”Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van elfelejtve, ami pedig előttem van annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”
Pál apostol levele a Filippiekhez 3:14

Tag-ek: ,